30 april 2018

Prijzen en voorwaarden

Basiscursus
12 lessen om de week

Dinsdagavond
19.45 – 21.45 uur
Start:  22 september 2020

Dinsdagavond
19.45 – 21.45 uur
Start:  29 september 2020

Woensdagavond
19.45 – 21.45 uur
Start: 30 september 2020

Prijs: 275 euro
Eventueel kunnen er materiaalkosten bij komen
als we met de groep een fotoboek maken. (Niet verplicht)

Gevorderdencursus
12 lessen om de week

Woensdagavond
19.45 – 21.45 uur
Start: 23 september 2020

Donderdagavond
19.45 – 21.45 uur
Start: 24 september 2020

Donderdagavond
19.45 – 21.45 uur
Start: 1 oktober 2020

Prijs: 275 euro
Eventueel kunnen er materiaalkosten bij komen
als we met de groep een fotoboek maken. (Niet verplicht)

Photoshop
8 lessen, om de week

Maandagavond
19.45 – 21.45 uur
Start: 9 november 2020

Prijs: 185 euro

Privé cursus

Prijs: 39,50 euro per uur voor volwassenen.
Prijs: 32,50 euro per uur voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.

Voorwaarden

Inschrijving geldt voor de hele cursusperiode.

De cursus vindt alleen doorgang bij voldoende deelname.

Het cursusgeld wordt uiterlijk in de maand van aanvang van de lessen voldaan.

Boeken, naslagwerken en computerprogramma’s en eventueel modelgeld,
zijn niet in de cursusprijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Vervalt een les door toedoen van de docent, dan wordt deze ingehaald.

Tussentijds annuleren is alleen mogelijk in geval van ernstige ziekte of verhuizing

De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen
en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen
door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de cursussen.

In de cursusruimte geldt een rookverbod.