Privé cursus

Prijs: 45,00 euro per uur voor volwassenen.
Prijs: 40,00 euro per uur voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.

Inschrijving geldt voor de hele cursusperiode.

Het cursusgeld wordt uiterlijk in de maand van aanvang van de lessen voldaan.

Boeken, naslagwerken en computerprogramma’s en eventueel modelgeld,
zijn niet in de cursusprijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Vervalt een les door toedoen van de docent, dan wordt deze ingehaald.

Tussentijds annuleren is alleen mogelijk in geval van ernstige ziekte of verhuizing

De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen
en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen
door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de cursussen.

In de cursusruimte geldt een rookverbod.

Voorwaarden