Privacy Statement van Fotocursus Achterhoek

1.1 Bescherming persoonsgegevens
Fotocursus Achterhoek gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruiker. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving (AVG) op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.

1.2 Gegevensverzameling
Fotocursus Achterhoek verwerkt en verzamelt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van de website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te beoordelen of de website voldoende aansluit op de wensen van haar bezoekers, gebruikers en relaties.
Daarnaast verwerkt Fotocursus Achterhoek persoonsgegevens om contact met de cursist te kunnen opnemen in het kader van facturatie en  ondersteuning (bv via de mail).

1.3 Bewaartermijnen
In het algemeen bewaart Fotocursus Achterhoek gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hierna verwijdert of anonimiseert Fotocursus Achterhoek deze gegevens.

Een bewaartermijn van 7 jaar geldt voor de volgende categorieën:
– Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie
– Correspondentie over incasso
– Betalingsoverzicht/facturen
– Bestellingen, bewijzen van levering van bestellingen

1.4 Beveiliging gegevens
Fotocursus Achterhoek maakt gebruik van gangbare veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot wachtwoorden, gebruikersnamen, e-mailadressen en evt. ook afgeschermde adresgegevens van de gebruiker.

1.5 Cookies
Om de websites beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op de voorkeuren van de gebruiker, worden bepaalde gegevens betreffende haar gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op de computer van de gebruiker worden geplaatst. De gebruiker kan het gebruik van cookies via de instellingen van haar browser uitschakelen. Dit kan in sommige gevallen leiden tot een minder goede werking van de website.

Fotocursus Achterhoek maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de gebruiker geanonimiseerd van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

1.6 Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de website via links kunnen worden bezocht.

1.7 Wijzigingen
Fotocursus Achterhoek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit document geregeld te raadplegen, zodat je als gebruiker van wijzigingen op de hoogte bent.